Privacy Statement

Wij nemen je privacy zeer serieus. Hieronder lees je meer over hoe wij omgaan met persoonlijke informatie en cookies.

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Op deze pagina lees je meer over hoe De meiden van Spaansen omgaat met persoonlijke informatie en cookies. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 maart 2024. Wij nemen je privacy zeer serieus. Hieronder lees je meer over hoe:

Website bezoek en digitale gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je IP-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

• je domeinnaam, maar niet je e-mailadres
• je e-mailadres als je berichten plaatst op deze website
• je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
• de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site raadpleegt
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

Bestellingen en gegevensverwerking

Wij hebben altijd jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van een boeket een bezorgadres, het telefoonnummer (alleen in het buitenland) en de naam van de eventuele ontvanger nodig om te zorgen dat jouw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger. Bij het plaatsen van een bestelling verwerken wij de volgende gegevens:

• De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.
• Betalingsgegevens van de bestelling.
• De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (alleen buitenland) van de ontvanger.
• IP-adres.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

Wij conformeren aan deze wetgeving en bieden jou de mogelijkheid om jouw gegevens welke wij verwerken altijd in te zien. Voor rectificatie en verwijdering zullen wij altijd in eerste instantie de wettelijke bewaartermijn hanteren voor de cruciale gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Na deze bewaartermijn voldoen we graag aan de wens van verwijdering of rectificatie.

Bewaartermijn

De meiden van Spaansen heeft een 7 jaar bewaartermijn op jouw bestelling gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Deze gegevens worden altijd geschoond van de informatie die wij niet nodig hebben. Persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als dit nodig is.

Derden

Wij maken gebruik van betalingsverwerkers en hebben wij een aantal softwarepakketten waar onze gegevens intern in verwerkt worden. Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben zodat wij de bestelling voor jou kunnen verzorgen:

• De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid.
• Fleurop als leverancier van deze webshop
• Onze CRM en financiële softwarepakket.
• De bloemist welke de bestelling voor jou gereed zal maken.

De meiden van Spaansen zal jouw gegevens niet aan derden buiten Nederland verstrekken tenzij de bestelling naar iemand in het buitenland verstuurd wordt en je dus een bezorgadres invult naar het buitenland.
Wij hebben met deze partijen de correcte juridische procedures doorlopen om te zorgen dat jouw gegevens altijd veilig worden verwerkt. Dit geldt ook voor bestellingen die plaatsvinden in het buitenland.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

• om je voorkeuren te registreren
• om vroegere activiteiten op de site te registreren
• om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Communicatie

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen of telefonisch contact wenst van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen. Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken.

Consumenteninformatie

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy statement. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens wij deze gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden deelname te weigeren.

Toegang tot gegevens

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen met De meiden van Spaansen.

Disclaimer

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met De meiden van Spaansen. Bij onregelmatigheden kun je altijd melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wij werken graag mee om de privacy te garanderen.